CÀTEDRA MECALUX UPC

Innovació en sistemes d’automatització logística

Sol·licitar informació

CURS 2020: Excel·lència tècnica en estructures, robòtica i automatització d’instal·lacions d’emmagatzematge.

LA INNOVACIÓ TÈCNICA COM A VALOR AFEGIT

La logística és, actualment, un dels eixos estratègics més importants de la majoria d’empreses. Factors com la globalització de l’economia, el creixement de l’economia de serveis, l’augment de les despeses o els nous models de negoci, com ara l’e-commerce, fan de la gestió dels magatzems un factor clau per a la creació de valor afegit, forçant a les empreses a redissenyar els seus magatzems perquè siguin cada cop més àgils i competitius.

És per això que el disseny i el desenvolupament de sistemes d’emmagatzematge ha esdevingut un dels sectors més innovadors del teixit empresarial, posicionant-se com un valuós motor de canvi, capaç d’influir en variables tan decisives com el preu final del producte, l’augment de la productivitat, la reducció dels costos operatius o el servei al client.

Centre d'investigació i desenvolupament de Mecalux

Centre de recerca i desenvolupament de Mecalux

EL TALENT COM A VALOR AFEGIT

Com a empresa que fonamenta el seu lideratge en la innovació tecnològica, la incorporació de talent en els departaments d’Enginyeria i Robòtica és fonamental per a Mecalux per tal d’assolir la millora contínua dels seus productes.

La Càtedra Mecalux neix amb l’objectiu de formar futurs professionals i dotar-los de les eines necessàries per contribuir a resoldre els reptes als quals s’enfronta el sector.

Simulació en 3D d'un magatzem

Simulació en 3D d'un magatzem


OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA

Davant un entorn que canvia a gran velocitat i que exigeix solucions cada cop més ràpides i segures, més eficients i innovadores, a la vegada que més ecològiques, la Càtedra Mecalux aposta per establir, en el si de la UPC, un espai d’investigació i formació a fi de preparar futurs professionals amb un alt grau d’excel·lència i impulsar les seves habilitats en el sector de la logística.

La Càtedra Mecalux UPC pretén també donar a conèixer als alumnes els aspectes més rellevants de la indústria logística, tot obrint-los la porta a un nou escenari ple d’oportunitats en el qual poder desenvolupar la seva carrera professional.

Programa de càlcul d'estructures i forces

Programa de càlcul d'estructures i forces

A QUI S'ADREÇA

La Càtedra Mecalux UPC està oberta a tots els alumnes de màster de la UPC, especialment a aquells que estiguin cursant Enginyeria Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Automàtica i Robòtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica o Enginyeria Informàtica.

Els alumnes adquiriran els coneixements necessaris per desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de la R+D+I aplicada a l’automàtica, la robòtica i la mecànica dels sistemes d’emmagatzematge, així com per introduir-se en el sector de la logística i gestió de magatzems.

Operaris a peu d'obra observant l'alçament d'un transelevador

Procés de construcció d'un magatzem autoportant


CONTINGUTS

La Càtedra Mecalux UPC ofereix tres mòduls de formació independents:

AUTOMATITZACIÓ DE MAGATZEMS

Introducció a la logística. Anàlisi de solucions automàtiques. Arquitectura de hardware. Instrumentació i comunicació. Sistemes de regulació. Sistemes de control. Bus de camp. Visualitzadors. Sistemes de seguretat. Hardware de control.

Magatzem automàtic

ROBÒTICA DE L'EMMAGATZEMATGE

Introducció a la logística. Anàlisi de solucions automàtiques. Robots i transportadors de càrregues lleugeres. Robots i transportadors de càrregues pesades. Fitxes tècniques de productes. Elements mecànics de seguretat.

Transelevador trilateral automàtic

ESTRUCTURES D'EMMAGATZEMATGE

Introducció a l’emmagatzematge. Principals sistemes d’emmagatzematge. Normes europees específiques. Seguretat en els magatzems. Models estructurals per a paletització convencional i magatzems autoportants. Anàlisi sísmica.

Magatzem autoportant
 

Calendari 2020:

Del 23 de Març al 30 de Maig

Horaris:

2 dies per setmana, de 12.00 a 14.00 h o de 15.00 a 17:00 h (a concretar en el moment de la inscripció)

Durada:

30 h 

Nombre de places:

màxim 15 alumnes per mòdul


QUÈ OFERIM?

1

PROGRAMA DE BEQUES

La Càtedra Mecalux ofereix beques que cobreixen el cost del curs per als alumnes que compleixin els requisits d’accés.

2

PROFESSORAT EXPERT

Els professors són professionals en actiu que aporten la seva experiència i coneixements de l’entorn laboral.

3

FUTUR PROFESSIONAL

Els alumnes tindran la possibilitat d’iniciar la seva carrera professional a Mecalux i progressar dins del sector logístic. Per als alumnes del Programa Erasmus, s’ofereix la possibilitat de fer l’estada a les delegacions de l’empresa a l’estranger.

4

VISITES

Programa de visites al showroom de Mecalux i a instal·lacions rellevants dels seus clients.

5

ENFOCAMENT ESTRATÈGIC

El curs parteix d’un enfocament professional i aplicat per tal d’introduir l’alumne en l’entorn industrial.

6

MITJANS TECNOLÒGICS

La Càtedra Mecalux està equipada amb els mitjans tècnics i informàtics necessaris per impartir les classes.

7

AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS

Formació específica en un sector d’activitat en plena expansió, amb l’objectiu de dotar els alumnes de més recursos i d’una excel·lent projecció de futur amb vistes a la seva incorporació en el món laboral.

8

DIPLOMA

Al final del curs es lliurarà un Diploma d’Assistència i Aprofitament a cada alumne.


MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Càtedra Mecalux UPC
ETSEIB UPC, Edifici L, planta -1
Avinguda Diagonal, 647
(08028) Barcelona

Sol·licitar informació

E-mail: catedra.mecalux@upc.edu
Telèfon: 934054322 / 934016533
Web: https://catedramecalux.upc.edu


CÀTEDRA  MECALUX UPC


50 anys d'experiència

Mecalux és una companyia capdavantera en el mercat mundial de sistemes d’emmagatzematge, amb més de 50 anys d’experiència i presència comercial en més de 70 països.

Avantguarda tecnològica

Mecalux aposta per la innovació contínua en els seus 4 centres tecnològics on es realitzen processos de càlcul, assajos, disseny de prestatgeries metàl·liques i robòtica.

Qualitat i seguretat

Mecalux compleix els màxims estàndards de qualitat i les normatives vigents a cada país, per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions i els treballadors.

Orientació envers el client

Mecalux disposa d’un departament de suport tècnic i un servei d’assistència que acompanya el client durant totes les fases del projecte, tot oferint un servei integral.

© Mecalux - Tots els drets reservats.